Description: Shu Shin Luh - author
Shu Shin Luh
Shu Shin Luh is a barrister at Doughty Street Chambers.